Satnam Satnam Satnam Ji || Waheguru Waheguru Waheguru Ji || Relaxing Mantra Meditation Music, Simran

Satnam Satnam Satnam Ji || Waheguru Waheguru Waheguru Ji || Relaxing Mantra Meditation Music, 1 Hour of Soothing Gurbani Simran – Chanting Meditation Mantra
Meaning
Sat = Truth
nam = Name or Identity Truth is my Identity.
Wahe =is like “WOW!!” It is an exclamation of wonder. There is no ‘one’ interpretation.
Guru  =is that which brings us out of the darkness of ignorance and into the light of understanding. It can also be seen as that process of coming into the light, elevating our consciousness.
Courtesy: –  Meditative Mind
Advertisements

Tirath Nava || Sri Japji Sahib || 6th Pauri || Meditative Gurbani Shabad & Meaning

6th PAURI – Tirath Nava (Meaning)

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
Ŧirath nāvā je ṯis bẖāvā viṇ bẖāṇe kė nā▫e karī.
If I am pleasing to Him, then that is my pilgrimage and cleansing bath. Without pleasing Him, what good are ritual cleansings?

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥
Jeṯī siraṯẖ upā▫ī vekẖā viṇ karmā kė milai la▫ī.
I gaze upon all the created beings: without the karma of good actions, what are they given to receive?

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥
Maṯ vicẖ raṯan javāhar māṇik je ik gur kī sikẖ suṇī.
Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru’s Teachings, even once.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
Gurā ik ḏehi bujẖā▫ī.
The Guru has given me this one understanding:

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
Sabẖnā jī▫ā kā ik ḏāṯā so mai visar na jā▫ī. ||6||
there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him!

Source:Meditative Gurbani

Thapia Na Jaye || Sri Japji Sahib || 5th Pauri || Simran & Meaning || Meditative Gurbani

5th PAURI – Thapia Na Jaye (Meaning)

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
Thāpi▫ā na jā▫e kīṯā na ho▫e.
He cannot be established, He cannot be created.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
Āpe āp niranjan so▫e.
He Himself is Immaculate and Pure.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
Jin sevi▫ā ṯin pā▫i▫ā mān.
Those who serve Him are honored.

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
Nānak gāvī▫ai guṇī niḏẖān.
O Nanak, sing of the Lord, the Treasure of Excellence.

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
Gāvī▫ai suṇī▫ai man rakẖī▫ai bẖā▫o.
Sing, and listen, and let your mind be filled with love.

ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥
Ḏukẖ parhar sukẖ gẖar lai jā▫e.
Your pain shall be sent far away, and peace shall come to your home.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
Gurmukẖ nāḏaʼn gurmukẖ veḏaʼn gurmukẖ rahi▫ā samā▫ī.
The Guru’s Word is the Sound-current of the Naad; the Guru’s Word is the Wisdom of the Vedas; the Guru’s Word is all-pervading.

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥
Gur īsar gur gorakẖ barmā gur pārbaṯī mā▫ī.
The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma; the Guru is Paarvati and Lakhshmi.

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
Je ha▫o jāṇā ākẖā nāhī kahṇā kathan na jā▫ī.
Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words.

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
Gurā ik ḏehi bujẖā▫ī.
The Guru has given me this one understanding:

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
Sabẖnā jī▫ā kā ik ḏāṯā so mai visar na jā▫ī. ||5||
there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him!

Source:Meditative Gurbani

Sacha Sahib Sach naye || Sri Japji Sahib || 4th Pauri || Meaning, Simran, Meditative Gurbani

4th PAURI – Sacha Sahib Sach Naye (Meaning)

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
Sācẖā sāhib sācẖ nāe bẖākẖiā bẖāo apār.
True is the Master, True is His Name-speak it with infinite love.

ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
Ākẖahi mangahi ḏehi ḏehi ḏāṯ kare ḏāṯār.
People beg and pray, “Give to us, give to us”, and the Great Giver gives His Gifts.

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥
Fer kė agai rakẖīai jiṯ ḏisai ḏarbār.
So what offering can we place before Him, by which we might see the Darbaar of His Court?

ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
Muhou kė bolaṇ bolīai jiṯ suṇ ḏẖare piār.
What words can we speak to evoke His Love?

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Amriṯ velā sacẖ nāo vadiāī vīcẖār.
In the Amrit Vaylaa, the ambrosial hours before dawn, chant the True Name, and contemplate His Glorious Greatness.

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
Karmī āvai kapṛā naḏrī mokẖ ḏuār.
By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained. By His Grace, the Gate of Liberation is found

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥
Nānak evai jāṇīai sabẖ āpe sacẖiār. ||4||
O Nanak, know this well: the True One Himself is All.

Source:Meditative Gurbani

Gavai Ko Taan || Sri Japji Sahib || 3rd Pauri || Meditative Gurbani Shabad & Meaning

3RD PAURI – GAVAI KO TAAN with meaning

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥
Gāvai ko ṯāṇ hovai kisai ṯāṇ.
Some sing of His Power-who has that Power?

ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
Gāvai ko ḏāṯ jāṇai nīsāṇ.
Some sing of His Gifts, and know His Sign and Insignia.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
Gāvai ko guṇ vaḏiāīā cẖār.
Some sing of His Glorious Virtues, Greatness and Beauty.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
Gāvai ko viḏiā vikẖam vīcẖār.
Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥
Gāvai ko sāj kare ṯan kẖeh.
Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥
Gāvai ko jīa lai fir ḏeh.
Some sing that He takes life away, and then again restores it.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥
Gāvai ko jāpai ḏisai ḏūr.
Some sing that He seems so very far away.

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥
Gāvai ko vekẖai hāḏrā haḏūr.
Some sing that He watches over us, face to face, ever-present.

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥
Kathnā kathī na āvai ṯot.
There is no shortage of those who preach and teach.

ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥
Kath kath kathī kotī kot kot.
Millions upon millions offer millions of sermons and stories.

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
Ḏeḏā ḏe laiḏe thak pāhi.
The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving.

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
Jugā juganṯar kẖāhī kẖāhi.
Throughout the ages, consumers consume.

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥
Hukmī hukam cẖalāe rāhu.
The Commander, by His Command, leads us to walk on the Path.

ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥
Nānak vigsai veparvāhu. ||3||
O Nanak, He blossoms forth, Carefree and Untroubled.

Source:Meditative Gurbani

Hukami Hovan Aakaar || Sri Japji Sahib || 2nd Pauri || Gurbani Shabad Meditative Meditative Gurbani Meditative Gurbani

2ND PAURI – HUKMI HOVAN AAKAAR with meaning

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
Hukmī hovan ākār hukam na kahiā jāī.
By His Command, bodies are created; His Command cannot be described.

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
Hukmī hovan jīa hukam milai vadiāī.
By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are obtained.

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥
Hukmī uṯam nīcẖ hukam likẖ ḏukẖ sukẖ pāīah.
By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, pain and pleasure are obtained.

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥
Iknā hukmī bakẖsīs ik hukmī saḏā bẖavāīah.
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever.

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
Hukmai anḏar sabẖ ko bāhar hukam na koe.
Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command.

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
Nānak hukmai je bujẖai ṯa haumai kahai na koe. ||2||
O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego.

Source:Meditative Gurbani

Sochai Soch Na Hovai | 1st Pauri | Japji Sahib | Surrender to his Will | Extremely Soothing Gurbani

1ST PAURI – SOCHAI SOCH NA HOVAI with meaning

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
Sochai Soch N Hovee Jae Sochee Lakh Vaar ||
By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times.

ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥
Chupai Chup N Hovee Jae Laae Rehaa Liv Thaar ||
By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within.

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥
Bhukhiaa Bhukh N Outharee Jae Bannaa Pureeaa Bhaar ||
The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods.

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥
Sehas Siaanapaa Lakh Hohi Th Eik N Chalai Naal ||
Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along with you in the end.

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥
Kiv Sachiaaraa Hoeeai Kiv Koorrai Thuttai Paal ||
So how can you become truthful? And how can the veil of illusion be torn away?

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥
Hukam Rajaaee Chalanaa Naanak Likhiaa Naal ||1||
O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. ||1||

Source:Meditative Gurbani